Akita Seishu Dewatsuru Habataki Junmai Ginjo Sake

Akita Seishu Dewatsuru Habataki Junmai Ginjo Sake